Hopp til innholdet
Home » Blogg » Skybaserte løsninger viser oss hvordan fremtidens kontor ser ut

Skybaserte løsninger viser oss hvordan fremtidens kontor ser ut

  • av

Teknologi og skybaserte løsninger har gjort at den klassiske kontorløsninger ikke lenger er nødvendig, men kan det også bety døden for de tradisjonelle kontorene? I dag arbeider en stadig større andel av arbeidskraften såkalt ‘remote’ eller fra hjemmekontor, noe som betyr at de ikke lenger kommer inn på kontoret til bedriften.

Dette har blitt spesielt aktuelt i USA, men vi har også sett den samme trenden her i Norge. Det er nemlig ikke bare jobben, men også måten vi kommuniserer på, finner underholdning og ikke minst organiserer oss har blitt digitalisert de siste årene. Et utmerket eksempel på dette er hvordan spillbransjen har gått fra tradisjonelle casinoer i Las Vegas og Macau til at flertallet i dag spiller på Casino Online hvor enn de er i verden.

Er fremtiden remote?

Et spørsmål som dukker opp stadig oftere er om fremtiden er remote, eller om arbeidskraften vil vende tilbake til sine tradisjonelle pulter på et tidspunkt. Her ser det ut som ekspertene i stor grad er enige, og at den tradisjonelle båsen på jobb har gått ut på dato. Nye plattformer og utviklingen i telenettet har gjort det mulig å arbeide fra stort sett alle lokasjoner, noe de fleste har implementert i arbeidsdagen sin.

Dette har også skapt en unik fleksibilitet der man ikke lenger trenger være på samme lokasjon som bedriften befinner seg. Vi har blant annet sett en trend der stadig flere flytter ut fra de store byene, og trekker tilbake til mindre byer og bygder. Dette muliggjøres ved at man kan jobbe over nett, og at stadig flere møter i dag foretas i det digitale rommet.

Imidlertid har dette også økt behovet for servere og IT-infrastruktur, noe som har blitt en kostbar investering for mange mindre bedrifter. Men uansett ser det ut som denne trenden vil fortsette, og at vi derfor trygt kan si at fremtiden i stor grad vil være remote. Dette gjelder selvfølgelig bare arbeidsoppgaver som har muligheten for digitalisering, også automasjon vil i stor grad påvirke hvordan dette utvikler seg videre i fremtiden.

Den store folkevandringen

Den industrielle revolusjonen igangsatte det fagfolk har kalt den store folkevandringen, men det de egentlig snakket om, var urbanisering. Et økende antall mennesker flyttet til sentrale strøk og bygdene ble forlatt. Dette skyldes at stadig flere fabrikker og arbeidsplasser ble skapt i byene, mens det tradisjonelle landbruket i økende grad ble automatisert, noe som resulterte i mindre behov for arbeidskraften.

I dag ser vi en spennende mot-trend i det internasjonale bildet. Et økende antall unge mennesker med digitale jobber har valgt å flytte ut igjen av de store byene, noe som igjen gir håp for lokalpolitikere om at bygdene kan reddes. Dette skyldes en kombinasjon av høy etterspørsel på bygdene, men også at levevilkårene i byene etterhvert har blitt langt dårligere. Vi forventer derfor at bedriftene vil ty til stadig mer ‘remote’ arbeid gjennom skybaserte løsninger og at arbeidskraften i en langt større grad vil være spredt utover et stort geografisk område.