Hopp til innholdet
Endpoint Configuration Manager

Endpoint Configuration Manager

Endpoint Configuration Manager tillater deg å samkjøre alle dine maskiner og mobiler. Slik kan store mengder informasjon deles mellom de ulike plattformene. Det gir deg større frihet og fleksibilitet, det er trygt og vil mest sannsynlig øke produktiviteten din. Også kreativiteten kan få et løft ved at du ikke er bundet til ett operativsystem og kan veksle mellom maskiner og mobiler og den ene timen jobbe på mobil og den neste på en Mac.

Endpoint Configuration Manager - avansert samkjøring

Tidligere SCCM har Microsoft nå integrert med Intune og kalt Endpoint Configuration Manager (ConfigMgr). På denne måten kan du samkjøre maskiner som ikke er på samme operativsystem og enkelt la de dele store mengder informasjon på en effektiv og sikker måte.

Desto flere arbeidsverktøy folk har og desto større fleksibilitet disse gir, desto større er sjansene for å øke verdiene i et selskap eller for en privatperson. Hvis folk kan jobbe litt her og litt der vil driften holde høy kontinuiteten.

Du ønsker også å redusere nedetid og behovet for brukerstøtte. Du ønsker å minimere alt som gjør at arbeid stopper opp eller blir avbrutt. Først og fremst fordi forsinkelser hindrer produktivitet og kontinuitet på arbeidsplassen.

Alt i ett - løsninger

Oversikt og samkjøring

Når du bruker programvare vil du helst at det skal ha så mange egenskaper som mulig i ett program, så du slipper å bruke flere. Samtidig må det være bra nok og både effektivt og sikkert.

ConfigMgr hjelper deg å styre flere maskiner samtidig og dele informasjon mellom flere plattformer og mellom datamaskiner og mobiltelefoner. Slik kan mange brukere jobbe sammen på de samme prosjektene og dele informasjon seg imellom. Dette er særlig nyttig ved rotasjonsarbeid eller skiftarbeid eller når ansatte sitter i ulike tidssoner. Produktiviteten øker samtidig som du har full kontroll.

Bruk mindre tid på programvare

Har du en programvare som dekker flere av dine behov, kan du heller bruke tiden på å bruke denne programvaren optimalt. Jobbe for å få nedetiden ned og ta i bruk alle kvalitetene i programvaren.

Tidligere SCCM er blitt implementert med Intune og heter nå Microsoft Endpoint Configuration Manager eller ConfigMgr. Bruker du denne softwaren kan du enkelt samkjøre maskiner, dele informasjon og få minimalt med nedetid. At det i tillegg er sikkert gjør heller ikke noe, du ønsker ikke at andre skal få tak i informasjonen mens den deles.

Endpoint Configuration Manager

Med mobilen som arbeidsverktøy

Med programvare som tillater deg å samkjøre ulike plattformer får hverdagen enda større frihet. Både maskiner og mobiler kan brukes om hverandre. Dermed slipper du den ekstra turen til jobben og kan bruke dødtid fornuftig.

ConfigMgr er et avansert verktøy som tillater deg å enkelt dele informasjon med andre, bruke mobilen som arbeidsverktøy og samarbeide med kollegaer du ikke deler kontor eller tidssone med. Samtidig er det enkelt å ta frem mobilen og fortsette jobben når du sitter og venter fordi du akkurat mistet toget eller er i gaten og skal fly.